Àrids

Disposem del marcatge CE pels àrids reciclats produïts a la nostra planta de reciclatge, basat en els controls de qualitat i assaigs realitzats al material valoritzat.

Àrids reciclats

Mixta Formigó
Tot-Ú M 0/20 Tot-Ú F 0/20
Sorra M 0/06 Sorra F 0/06
Grava M 06/16 Grava F 06/16
Grava M 16/40 Grava F 16/40
Grava F 16/40

Àrids naturals

Sorra de primera o de Santa Coloma

Grava ull de perdiu G 3/5

Sauló de tall o Sauló garbellat

i altres…

*sota comanda

Els àrids reciclatges es poden utilitzar per drenatges, trasdós de murs,
basses de paviment i subbastes de carrers, canalitzacions per tapar serveis d’aigua, llum i gas…