Enderrocs

Realitzem l’enderroc de tota mena d’edificacions, tant per obra privada com per obra pública.

Enderrocs selectius o integrals, enderrocs manuals, enderrocs mecànics.

Pla de seguretat i salut

En base a l’estudi de seguretat i salut del projecte d’enderroc, tramitem el pla de seguretat i salut i l’obertura del centre de treball

Protocol d’esquerdes

Gestió de l’acte de presència notarial i coordinació de visites a les finques veïnes, previ a l’inici dels treballs d’enderroc