Murs

Aquests murs estan pensats per a la contenció de terres per massa,
ni per a cap tipus d’obra estructural

Murs de pedra calcària i de pedra granítica

Muntatge en formació de mur per a subjectar terres